Det Dolda Kapitalet

Goodwill - Det Dolda Kapitalet

Abditum har utvecklat en modell för företag och organisationer med syfte att affärsutveckla med goodwill. Med modellen, Det Dolda Kapitalet®, definieras fyra tydliga hörnstenar som sammanfattar värdet av Goodwill och som tillsammans visar potentialen för ditt företags utveckling. 

Vår modell identifierar de faktorer som skapar lönsamhet i ditt företag och stärker din balansräkning. Det goda ekonomiska kretsloppet leder till ett starkare eget kapital alternativt en vinst som delas ut till ägarna. 

Processen inleds med att tydliggöra svaren på fyra tydliga frågor: 

  • Vilket är ditt kundlöfte, dvs ditt marknadskapital?
  • Vilka skall uppfylla kundlöftet? Alltså ditt humankapital?
  • Har du rätt verktyg för att uppfylla kundlöftet? Ditt strukturkapital?
  • Vad är ditt samhällslöfte, dvs ditt samhällskapital?

Vi kan hjälpa dig

Vill du veta hur goodwill-värdet och dess hörnstenar placeras in i den sanna balansräkningen - kontakta oss för ett upplysande möte. Nu blir arbetet att utveckla ditt goodwillvärde tydligt på riktigt.

Goodwill – Det Dolda Kapitalet®  verkar och interagerar för att stötta allt i din verksamhet. Tillsammans blir det motorn som uppfyller kundlöftet med högsta lönsamhet.

Ex. på när vår modell gör skillnad

  • Ägaren har börjat fundera på en exit och vill ​tydliggöra värdena​ för bästa pris
  • Branschen är utsatt för plötslig förändringex. digitalisering, lagstiftning, nya aktörer som påverkar marknaden
  • Ett företag som i sin verksamhet har en större miljöpåverkan och behöver nyansera bilden av sitt miljöavtryck
  • Ägare som önskar ett ​verktyg för styrning​ av ledningsgruppens arbete
  • Ett företag har genomgått en snabb expansion ser behovet av att konsolidera sig, och därmed önskar ​ett samlat synsätt i ledningen

“Abditum tog med oss på en intressant resa i vikten av ett tydligt kundlöfte och hörnstenarna som utgör vår goodwill”