Det Dolda Kapitalet

Goodwill - Det Dolda Kapitalet

Abditum har utvecklat en modell för företag och organisationer med syfte att affärsutveckla med fokus att hitta goodwill. Med modellen, Det Dolda KapitaletTM, definieras fyra tydliga hörnstenar som sammanfattar värdet av Goodwill och som tillsammans visar potentialen för ditt företags utveckling. 

Vår modell identifierar de faktorer som skapar lönsamhet i ditt företag och stärker din balansräkning. Det goda ekonomiska kretsloppet leder till ett starkare eget kapital alternativt en vinst som delas ut till ägarna.

 

Processen inleds med att tydliggöra svaren på ett antal tydliga frågor: 

 • Vilket är ditt Kundlöfte, vi tydliggör hörnstenarna som tillsammans med kundlöftet beskriver er verksamhet.
 • Låt oss betrakta människan bakom era intäkter. Vem är er kund egentligen, dvs hur står det till med ert Kundkapital.
 • Humankapitalet. Personerna på ditt företag som levererar ert kundlöfte. Vad engagerar och har de rätt förutsättningar?
 • I Det Operativa Mötet mellan er kund och er personal, pågår processer som inte alltid är dokumenterade. Vilka skapar lönsamhet och vilka hot kan vi upptäcka?
 • Verktygen för att uppfylla ert kundlöfte - ert Strukturkapital. Allt ska identifieras och värderas, synliga som dolda.
  Har vi rätt förutsättningar för att uppfylla kundlöftet?
 • Alla företag har en roll i samhället, vårt Samhällskapital. Missköter vi oss slutar det ofta med badwill. Bidrar vårt engagemang i samhället även till att uppfylla vårt kundlöfte?

Vi kan hjälpa dig
till ett lönsamt och hållbart företag

Vill du veta hur goodwill-värdet och dess hörnstenar placeras in i den sanna balansräkningen - kontakta oss för ett upplysande möte. Nu blir arbetet att utveckla ditt goodwillvärde tydligt på riktigt.

Goodwill – Det Dolda KapitaletTM  
verkar och interagerar för att stötta allt i din verksamhet.
Tillsammans blir det 
motorn som uppfyller kundlöftet med högsta lönsamhet.

Modellen “Det Dolda KapitaletTM 

Copyright Abditum®.
Symbolen ovan är skyddad inom lagen för upphovsrätt.
All rights reserved 2021

Ex. på när vår modell gör skillnad

 • Ägaren har börjat fundera på en exit och vill ​tydliggöra värdena​ för bästa pris
 • Branschen är utsatt för plötslig förändringex. digitalisering, lagstiftning, nya aktörer som påverkar marknaden
 • Ett företag som i sin verksamhet har en större miljöpåverkan och behöver nyansera bilden av sitt miljöavtryck
 • Ägare som önskar ett ​verktyg för styrning​ av ledningsgruppens arbete
 • Ett företag har genomgått en snabb expansion ser behovet av att konsolidera sig, och därmed önskar ​ett samlat synsätt i ledningen

“Abditum tog med oss på en intressant resa i vikten av ett tydligt kundlöfte och hörnstenarna som utgör vår goodwill”

Besök vår Youtube-kanal och ta del av våra live-webinar.
Eller lyssna på Goodwillpodden på Spotify