Det Dolda Kapitalet

Vår modell för Goodwill – Det Dolda kapitalet®

Abditum har utvecklat en modell för företag och organisationer med syfte att affärsutveckla med fokus att hitta goodwill. Med modellen, Det Dolda Kapitalet®, definieras fyra tydliga hörnstenar som sammanfattar värdet av Goodwill och som tillsammans visar potentialen för ditt företags utveckling. 

Vår modell identifierar de faktorer som skapar lönsamhet i ditt företag och stärker din balansräkning. Det goda ekonomiska kretsloppet leder till ett starkare eget kapital alternativt en vinst som delas ut till ägarna.e

 

Processen inleds med att tydliggöra svaren på ett antal tydliga frågor: 

 • Vilket är ditt Kundlöfte, vi tydliggör hörnstenarna som tillsammans med kundlöftet beskriver er verksamhet.
 • Låt oss betrakta människan bakom era intäkter. Vem är er kund egentligen, dvs hur står det till med ert Kundkapital.
 • Humankapitalet. Personerna på ditt företag som levererar ert kundlöfte. Vad engagerar och har de rätt förutsättningar?
 • I Det Operativa Mötet mellan er kund och er personal, pågår processer som inte alltid är dokumenterade. Vilka skapar lönsamhet och vilka hot kan vi upptäcka?
 • Verktygen för att uppfylla ert kundlöfte – ert Strukturkapital. Allt ska identifieras och värderas, synliga som dolda.
  Har vi rätt förutsättningar för att uppfylla kundlöftet?
 • Alla företag har en roll i samhället, vårt Samhällskapital. Missköter vi oss slutar det ofta med badwill. Bidrar vårt engagemang i samhället även till att uppfylla vårt kundlöfte?

Vi kan hjälpa dig
till ett lönsamt och hållbart företag

Vill du veta hur goodwill-värdet och dess hörnstenar placeras in i den sanna balansräkningen – kontakta oss för ett upplysande möte. Nu blir arbetet att utveckla ditt goodwillvärde tydligt på riktigt.


Kontakta oss

Abditum® – Det Dolda Kapitalet®  

Metod och modell för att synliggöra vad som skapar en välmående företag och långsiktigt bygger värde i ett företag.

Modellen “Det Dolda Kapitalet®” 

Copyright Abditum®.
Symbolen ovan är skyddat varumärke 2021.
All rights reserved 2021

Ex. på när vår modell gör skillnad


Låt oss berätta mer

 • Ägaren har börjat fundera på en exit och vill ​tydliggöra värdena​ för bästa pris
 • Branschen är utsatt för plötslig förändringex. digitalisering, lagstiftning, nya aktörer som påverkar marknaden
 • Ett företag som i sin verksamhet har en större miljöpåverkan och behöver nyansera bilden av sitt miljöavtryck
 • Ägare som önskar ett ​verktyg för styrning​ av ledningsgruppens arbete
 • Ett företag har genomgått en snabb expansion ser behovet av att konsolidera sig, och därmed önskar ​ett samlat synsätt i ledningen

“Abditum tog med oss på en intressant resa i vikten av ett tydligt kundlöfte och hörnstenarna som utgör vår goodwill”


Gör en snabbanalys av din verksamhet