Våra produkter

VÅRA PRODUKTER

Abditums utvecklingsprocesser - skapade för olika behov

Abditums utvecklingsprocesser har ett tydligt mål – ett lönsamt och hållbart företag. Målet är att få med alla i företaget i utvecklingsarbetet. 

jakten på Goodwill-teamutveckling

Abditum®Team - Workshop heldag

Hitta bolagets dolda tillgångar – workshop heldag för teamutveckling och samsyn.

Mål / Effekt: Abditum presenterar en väg och metod för att diskutera komplexa företagsfrågor, där alla i teamet får sin röst hörd. Målet är att identifiera företagets dolda tillgångar och skapa samsyn, och vi använder oss av företagsspelet ”Jakten på Goodwill” – som är framtaget för teamutveckling. Abditum®Team – Heldag Workshop består av uppstartsmöte, genomförandedag (09:00-16:00 samt uppföljning och rapport.

Abditum tillför specialister på material och metod, under dagen ingår både facilitator och spelledare.

Jakten-pa-Goodwill

Abditum®Team -Ledningsgrupp

Ledningsgrupp, driver verksamheten tillsammans med VD.

Mål / Effekt:
Ledningsgruppen genomför utvecklingsarbetet i sex tydliga steg där processen bygger på självstudier under handledarstöd. 

Ledningsgruppens arbete är att identifiera kundlöftet och de resurser, såväl kända som okända, som tillsammans påverkar lönsamheten, dvs. Goodwill. Processen tar ca. 3 månader att genomföra. 

Handledare från Abditum. 

Abditum®Team - Hela företaget

Ägare/Ledning väljer att genomföra utvecklingsarbetet med syfte att involvera samtliga medarbetare.

Mål / Effekt:
Att gemensamt definera ett tydligt kundlöfte och de resurser, såväl kända som okända, som tillsammans påverkar lönsamheten, dvs. Goodwill. Arbetet genomförs i grupper om ca 5 personer per grupp under handledning. 

Processen tar ca. 3 månader att genomföra och utgår från verksamhetens vardag.

Handledare från Abditum. 

Abditum®Team - Medarbetare

Utvecklingsprocessens nästa steg – hela verksamheten

Mål / Effekt:
Lyfta fram medarbetarens roll i Kundlöftet och förståelse för vad i företag som bygger ett starkt Goodwill och att implementera Det Dolda Kapitalet i hela organisationen.   

Genomförs gruppvis under handledning och stor del som självstudiearbete. Processen tar ca. 3 månader att genomföra och utgår från verksamhetens vardag.

Handledare från Abditum. 
Under utveckling.

Abditum_Affärsutveckling

För oss är kundlöftet centralt

Vi utgår alltid från begreppet kundlöfte. 
Det centrala löftet som skapar mervärde hos
kunden och lönsamhet för dig och ditt företag.
Låt oss berätta mer och presentera vår
modell och hur den blir ett verktyg för  för er utveckling.

Sätt fokus på din Goodwill. Kontakta oss så berättar vi varför. Nu blir ledningsarbetet tydligt!

Besök vår Youtube-kanal och ta del av våra live-webinar.
Eller lyssna på Goodwillpodden på Spotify