Index

Kreativa processer för visualisering och affärsutveckling

PROVA VÅRA VERKTYG "JAKTEN PÅ GOODWILL"

Abditum presenterar en väg och metod för att diskutera komplexa företagsfrågor, där alla i teamet får sin röst hörd. Målet med våra processer är att visualisera och identifiera företagets dolda tillgångar och skapa samsyn, vi använder oss bl.a. av visualiseringsverktygen “Jakten på Goodwill” – som nu finns i två versioner – för företagsägare och styrelse/teamutveckling (Läs mer).

Med modellen Det Dolda Kapitalet® blir det abstrakta tydligt.
Vi inspirerar, tydliggör och genom våra processer hjälper vi er att identifiera ditt goodwillvärde. Med en unik svensk modell och vår metod visar vi att goodwill är mer än bara ett passivt övervärde.

Vår modell och verktyg hjälper ägare och ledningsgrupp att skapa ett hållbart företag inifrån och på ett äkta sätt. 

Se vårt webinar om Kundlöftet och Kundkapitalet eller lyssna på Goodwillpodden på Spotify

Abditum Youtube-kanal Goodwillpodden - Jakten på Goodwill - det Dolda kapitalet

Konsult för Connect Norr inom följande områden: Organisation & styrning • Marknad • Hållbar utveckling

Våra processer utvecklar företag

Vi på Abditum tar vår utgångspunkt i kundlöftet och hela er verksamhet.

Vår modell Det Dolda Kapitalet® och utvecklingsprocessen “Jakten på Goodwill” 
tydliggör kundlöftet, identifierar och utvecklar Goodwill.

Målet med våra produkter är ett hållbart företagande
– ekonomisk tillväxt kombinerat med de globala målen. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
om “Jakten på Goodwill – Det Dolda Kapitalet®”

Samarbeta med Abditum

Genom vår unika modell Det Dolda Kapitalet® blir begreppet goodwill lätt att förstå och vi kan visa hur den sanna balansräkningen ser ut. Starta med en snabbanalys av ditt goodwill-värde utifrån vår modell, gå därefter vidare till ett mer omfattande ledningsarbete med goodwill i fokus.
Vi hjälper dig att ta fram ett skalbart och lönsamt förslag som passar ditt företag och er budget.

“En spännande och inspirerande arbetsmetod satte fokus på kundlöftet och arbetet med att utveckla vårt goodwill-värde!”

Ladda ned vår självtest om Humankapitalet!

Om du lyssnat på vårt webinar den 16 juni – här hittar du en enkel självtest som belyser Humankapitalet och Kundlöftet – ladda hem och testa själv!

Fyll i formuläret för att ladda ned materialet (PDF)

    Besök vår Youtube-kanal och ta del av våra live-webinar.
    Eller lyssna på Goodwillpodden på Spotify