Tjänster

Tjänster

I vårt tjänsteutbud utgår vi alltid från begreppet kundlöfte. Det centrala löftet som skapar mervärde hos kunden och lönsamhet för dig och ditt företag.

Med oss som leverantör får du ett kreativt team där alla utgår från en tydlig plattform, Det Dolda Kapitalet och ditt kundlöfte.

Snabbanalys av ditt goodwill-värde

Varför får en så viktig resurs i ditt företag så lite uppmärksamhet? Alla vet att ett starkt goodwill-värde i alla lägen betyder ökad lönsamhet. Ge oss några timmar tillsammans med er så tar vi tempen genom vår modell det Dolda Kapitalet. Effekten av vårt möte blir en tydligare bild för dig av statusen av er goodwill och sätter fokus på risker för eventuell badwill.

Föredrag/Utbildning

Vår modell "Det Dolda Kapitalet" har givit många en ny bild av goodwill och dess kraft i arbetet kring affärsutveckling. Det abstrakta byts mot en insikt i hur företagets goodwill är en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Låt oss ge er en aha-upplevelse, som leder till en helt ny syn på goodwill och som inspirerar till nya arbetssätt hos både ledning och operativ personal. Abditum kommer gärna till er och beskriver begrepp som “Kundlöftet”, “Den sanna balansräkningen” och “Det dolda kapitalet”.

Exempel på tema kan vara:

● Marknadsföring i digitala kanaler - utifrån ert varumärkes kundlöfte
● Goodwill - Det Dolda kapitalet.

Digitalisering 2.0 - människan i en digital värld

När produktion och tjänster automatiseras genom digital teknik står du som företagare inför nya utmaningar. Hur utvecklar du ditt goodwill-värde i förhållande till dina konkurrenter? Vi på Abditum fokuserar på styrkan i ditt kundlöfte och med vilka digitala lösningar dessa kan uppfyllas för att fullt ut maximera er marknadsandel.

Djupintervju / Marknadsundersökning

Vet du vad ditt kundlöfte egentligen representerar hos dina kunder?

Är din personal helt involverad för en lyckad leverans av kundlöftet?

Vi lyfter fram och skapar en tydlig karta över nuläget, hjälper er vidare genom djupintervju för att sedan jämföra er självbild med den subjektiva verkligheten.

Metodstöd för rådgivning och kundkontakt

Har digitaliseringen lett till färre naturliga kontakter med dina kunder? Söker ni nya vägar för att återta relationen och öka förtroendet?

Med Abditums modell Det Dolda Kapitalet® och vårt metodstöd får ni en tydlig plattform och ett verktyg som ger era kundansvariga en trygghet att skapa mervärde för er kund. Vi anpassar metodstödet och utbildar er personal med målet att skapa den allra bästa relationen mellan er och er kund.

Sponsring - en del av samhällslöftet

Sponsring ska fylla viktiga funktioner i din marknadsföring och profilering. Vi ser över dina sponsringssamarbeten och säkerställer att dessa är en del av dina samhällslöften. Vi tydliggör och kopplar dessa till kundlöftet och dina marknadsaktiviteter.

Kommunikationslösningar

Står valet mellan att genomföra en lösryckt marknadsaktivitet eller att bygga ett långsiktigt kundlöfte? Med Abditum som partner säkerställer du att varje kommunikationsaktivitet utgår från ditt kundlöfte. Vi hjälper dig med ett tydligt syfte, en plan där alla aktiviteter uppnår sina mål, samt bidrar till att stärka ert goodwill-värde.

Vård av goodwill / Förvaltning för kund (avtal)

Att som ägare ha full koll på varumärket och dess olika delar. Vi tar ett ansvar, vi tydliggör och positionerar, vi utbildar personal, både befintlig och vid nyrekrytering samt hjälper ledningen att säkerställa goddwill-värdet samtliga delar. Vi reviderar och går igenom detta 1 ggr. per år eller efter behov.

Vi säger “Abditum först – reklambyrån sen!” Kontakta oss så berättar vi varför. Nu blir varumärkesarbetet roligt!